JACHTOMANIA
wszystko o żeglarstwie

Przepisy

Osoba ubiegająca się o stopień Sternika Jachtowego powinna:

1. Ukończyć kurs szkoleniowy na stopień sternika jachtowego.

2. Spełnić warunki podejścia do egzaminu na stopień sternika jachtowego.


Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:

- ukończenie 18 roku życia

- złożenie wymaganych dokumentów:

∙ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na stopień sternika jachtowego (patrz p. 1),

∙ opinie z odbytych co najmniej dwóch rejsów pełnomorskich, o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,

∙ zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,

∙ wniosek o wydanie patentu sternika jachtowego,

- wniesienie opłaty egzaminacyjnej

3. Zdać egzamin na stopień sternika jachtowego.

Uprawnienia St. J.

Osoba posiadająca patent sternika jachtowego, wydany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (Dz. U. z 2006 r., nr 105, poz. 712 - z późniejszymi zmianami) jest uprawniona do:

- prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,

- prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości całkowitej do 12 m, po wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych, oraz innych wodach morskich, w strefie do 20 Mm od brzegu.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW