JACHTOMANIA
wszystko o żeglarstwie

Bezpieczeństwo i ratownictwo

oraz podstawy Pierwszej Pomocy

  Ogólne zasady bezpiecznego żeglowania

 • Wykonywanie poleceń instruktora lub dowodzącego jachtem
 • Przestrzeganie zasad poruszania się po jachcie
 • Stała obserwacja akwenu
 • Sprawdzenie sprzętu przed wypłynięciem
 • Klar na jachcie
 • Posiadanie wymaganych środków ratunkowych
 • Powtarzanie komend
 • Usuwanie usterek
 • Chronienie burt odbijaczami, bosakiem, a nie rekami czy nogami!
 • Odpowiedni ubiór, dostosowany do warunków pogodowych
 • Zakaz używania otwartego ognia!
 • Zakaz spożywania alkoholu

Zasady poruszania się po jachcie

 • Ostrożne wchodzenie i schodzenie z jachtu
 • Po pokładzie chodzimy tylko wtedy gdy musimy
 • W trakcie pływania siedzimy w kokpicie, a nie na dziobie czy półpokładach
 • Unikamy pozycji stojącej
 • Chodzimy na ugiętych nogach i przestrzegając zasady „jedna ręka dla siebie, druga dla jachtu”
 • Nie trzymamy się ruchomych elementów (tj. talia, bom, szoty)
 • Chodzimy po burcie nawietrznej (tej, która jest wyżej i jest bez żagli)

Środki ratunkowe

Każdy jacht powinien być wyposażony sprawne środki ratunkowe:

 • Koło ratunkowe – 1, trzymane na pokładzie (np. na specjalnych uchwytach), tak aby można je w każdej chwili podać tonącemu (nie może być przywiązane)
 • Kamizelki lub pasy ratunkowe - w takiej ilości, ilu jest członków załogi, przechowywane w łatwo dostępnym miejscu pod pokładem lub w bakiście (tak aby można je szybko wyjąć w racie potrzeby

Koło ratunkowe

Wykonane na ogół z plastiku (dawniej ze styropianu), powinno mieć na tyle dużą wyporność by utrzymać w wodzie dwie osoby

Kamizelka ratunkowa

 • Koloru pomarańczowego
 • Duża wyporność
 • Posiada kołnierz utrzymujący głowę nad wodą
 • Elementy odblaskowe
 • Gwizdek
 • Posiada regulowane pasy z klamrami oraz taśmy międzynożne
 • Zapewnia bezpieczeństwo osobie nieprzytomnej

Pas ratunkowy

 

 

 

 

 • Podobne do kamizelek ratunkowych
 • Spełniają te same warunki, ale są mniej wygodne

Kamizelka asekuracyjna

 • NIE JEST ŚRODKIEM RATUNKOWYM!
 • Dla osoby przytomnej, umiejącej pływać, pomaga utrzymać się na powierzchni
 • W dowolnym kolorze
 • Z małą wypornością

„Człowiek za burtą”

 • Ogłoszenie alarmu!
 • NATYCHMIASTOWE Rzucenie koła ratunkowego ( z buty nawietrznej, lub z rufy na nawietrzną
 • Wyznaczenie obserwatora (tzw. „oka”)
 • Powrót po „uciekiniera” wybraną metodą 

Rzucanie koła ratunkowego

Koło podajemy tonącemu na nawietrzną (tak aby do niego zdryfowało) w odległości około 1m od niego.

Żegluga w trudnych warunkach

Temat rzeka, ale na potrzeby początkującego żeglarza można to skrócić do kilku podpunktów.

 

Silny wiatr, słaba widoczność:

 • Zakładamy kamizelki ratunkowe
 • Refujemy żagle
 • Zmieniamy żagle na mniejsze (sztormowe)

 

Nadejście burzy…

 • Ogłoszenie alarmu: nadejście burzy!
 • Cała załoga opuszcza kabinę i zakłada kamizelki ratunkowe
 • Wszystkie luki kabiny są zamknięte
 • Zrzucane są żagle i uruchomiony zostaje silnik
 • Należy kierować się do najbliższego brzegu (najlepiej nawietrznego – osłoniętego od wiatru)
 • Jeśli burza zastanie jacht na wodzie, należy ustawić go rufą do wiatru (nigdy burtą)

Zachowanie się po wywrotce jachtu

 • Liczymy załogę, udzielamy pomocy potrzebującym osobom
 • Całą załoga zakłada kamizelki ratunkowe
 • Wzywamy pomoc
 • Staramy się zachować spokój
 • Zabezpieczamy jacht przed zrobieniem „grzybka” – wkładamy koło pod top masztu
 • Zabezpieczamy wyposażenie jachtu
 • Szykujemy jacht do holowania
 • NIE ODPŁYWAMY OD JACHTU, nie płyniemy do brzegu!
 • Tylko małe, odkrytopokładowe jachty możemy próbować postawić

Sposoby wzywania pomocy

 • Telefon: 112 lub 601-100-100
 • Powolne podnoszenie i opuszczenie rąk
 • Zataczanie okręgów flagą lub latarką
 • Odpalenie flary lub racy
 • SOS gwizdkiem lub latarką . . . - - - . . .
 • Czerwona flaga i czarna kula na maszcie

Zapobieganie wychłodzeniu w wodzie

 • Ograniczenie ruchów
 • Założenie dodatkowych warstw ubrań
 • Pozycja „HELP” (embrionalna)
 • Jeżeli jesteśmy w kilka osób możemy siędo siebie przytulić (pozycja „CLINCH”)
 • Możemy zjeść coś słodkiego
 • Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu!!!

HIPOTERMIA

Jest wychłodzeniem organizmu poniżej 36˚C, najczęściej na skutek działania zimnego powietrza lub wody.
Stopnie wychłodzenia
 • wychłodzenie pierwszego stopnia –podrażnienie, zauważalne gwałtowne drżenie, silne dreszcze, zaburzenia świadomości, utrata orientacji, przyśpieszona praca serca i szybki oddech, temperatura ciała 34-35C.
 • wychłodzenie drugiego stopnia –apatia, zesztywnienie kończyn, drętwienie mięśni, spowolnienie reakcji, senność, zwolniona praca serca i arytmia, utrzymuje się wysoka częstotliwość oddechu, temperatura ciała 33,3C.
 • wychłodzenie trzeciego stopnia – stan odrętwienia i porażenia, tętno niedostrzegalne, nieregularna praca serca z możliwym zanikiem oddechu, źrenice rozszerzone, możliwy stan śpiączki, temperatura ciała 30C.
Pierwsza pomoc w hipotermii:
 • I - Należy poszkodowanego rozebrać, owinąć w ciepłe koce i podać gorącą herbatę i      wysokokaloryczne posiłki
  - Można stosować nacieranie, które rozpoczyna się zawsze od tułowia.
 • II - podobnie, nie rozbierając jednak poszkodowanego i nie stosując nacierania.
 • III – owinąć w ciepłe koce, wezwać pogotowie!!!.
Średni czas przeżycia w wodzie

 

 

 

Zależy od:

 • Wieku
 • Kondycji fizycznej i stanu odżywienia
 • Kondycji psychicznej

Pożar na jachcie

 • Ogłoszenie alarmu
 • Odsunąć od ognia materiały łatwopalne
 • Jeśli to możliwe wyrzucić źródło ognia za burtę
 • Gdy pożar wybuchnie w kabinie- zamykamy wszystkie luki i próbujemy ugasić
 • Podczas pożaru na pokładzie ustawiamy jacht tak, aby wiatr wywiewał ogień za burtę (ogień na dziobie – fordewind, na rufie – bajdewind, na burcie – przeciwległy półwiatr)
 • Ostatecznością jest opuszczenie jachtu w kamizelkach ratunkowych


Pierwsza pomoc

Rana

- uszkodzenie ciągłości skóry, a często również głębszych tkanek lub narządów na skutek urazu mechanicznego.

Postępowanie – przemycie rany i założenie opatrunku osłaniającego

Krwotok

- silne krwawienie, gwałtowna utrata krwi w jej pełnym składzie na skutek choroby lub urazu naczyń krwionośnych.

 

 

Postępowanie – przemycie rany, założenie opatrunku uciskowego.

Zwichnięcia, skręcenia, złamania

Złamanie – przerwanie ciągłości tkanki kostnej
Skręcenie, zwichnięcie – uszkodzenie stawu

Objawy:

 • Ból
 • Obrzęk
 • Zaburzenia ruchomości

 

Postępowanie:

Unieruchomienie zgodnie z regułą Potta

 • uszkodzona kość + 2 sąsiednie stawy,
 • uszkodzony staw + 2 sąsiednie kości.

Uraz kręgosłupa

Najczęściej po skoku do wody „na główkę” lub w wypadku komunikacyjnym. Urazy kręgosłupa mogą powodować złamania kręgów, przemieszczenie krążków międzykręgowych itp. i doprowadzić do ucisku rdzenia kręgowego ( niedowład lub śmierć).
 

Postępowanie:

 • Jeśli to możliwe to unieruchamiamy
 • Nie wykonujemy żadnych ruchów, najlepiej nie ruszać poszkodowanego!

Uraz głowy bez utraty przytomności

Uraz głowy może doprowadzić do obrażeń zewnętrznych, np. złamań kości czaszki.
Najczęściej jest to jednak tylko stłuczenie i/lub rana

Postępowanie:

 • Zimne okład
 • Przemycie rany
 • Założenie opatrunku
 • Obserwacja chorego!

Wstrząśnienie mózgu

To pourazowe przemijające zaburzenia funkcji mózgu bez uwidocznienia zmian w badaniach obrazowych.

Objawami wstrząśnienia mózgu są: nagła utrata przytomności, wymioty oraz niepamięć wsteczna. Wstrząśnienie mózgu zagraża życiu poszkodowanego i wymaga konsultacji lekarskiej. W przypadku wystąpienia symptomów warto natychmiast udać się do szpitala.

Udar słoneczny

inaczej też porażenie słoneczne lub udar cieplny - stan chorobowy wywołany przegrzaniem organizmu.

Objawy:

 • ogólne osłabienie organizmu
 • Przyspieszone tętno
 • Gorączka, dreszcze
 • bóle i zawroty głowy
 • Nudności, wymioty
 • zaburzenia świadomości lub utrata przytomności
 • oparzenia skóry I lub II stopnia
I Pomoc
 • Chorego należy umieścić w pozycji półsiedzącej w zacienionym miejscu z dostępem świeżego powietrza
 • stosować zimne lub wilgotne okłady na głowę
 • podawać chłodne napoje (bezalkoholowe)
 • wskazana jest chłodna kąpiel zamiast prysznica
 • u osób nieprzytomnych zastosować pozycję boczną ustaloną i wezwać pogotowie

Pozycja boczna ustalona

Oparzenia

Objawy

 • I° - zaczerwienienie, pieczenie
 • II° -
  A - pęcherze z płynem surowiczym,
  B – popękane pęcherze, rana z wysiękiem surowiczym
 • III° - martwica tkanek

Postępowanie

 • I° - schłodzenie, posmarowanie „Fenistilem”
 • II° -
  A – jw. + opatrunek osłaniający
  B – opatrunek osłaniające, chłodzenie lodem, wizyta u lekarza
 • III° - wezwanie pogotowia

Omdlenia

 • Pozycja czterokończynowa lub tylko uniesione nogi
 • Rozpoznać przyczyny omdlenie (np. cukrzyca, osłabienie, brak śniadania)

Utrata przytomności

 • Pozycja boczna ustalona
 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Sprawdzenie oddechu (patrzymy, słuchamy, czujemy)

Zatrzymanie krążenia

 • RKO (resuscytacja krążeniowo oddechowa) 30 : 2, czyli 30 uciśnięć mostka, 2 wdechy
 • Miejsce uciśnięć mostka – środek klatki piersiowej
 • Masaż prowadzimy do przyjazdu pogotowia!

Sztuczne oddychanie

 

 

 

Należy głowę poszkodowanego odchylić do tyłu, zatkać palcami jego nos i po wykonaniu głębokiego wdechu własnymi ustami wdmuchiwać powietrze do ust poszkodowanego Unoszenie się klatki piersiowej świadczy o skuteczności sztucznego oddechu.

 

 

 

 

Odjęcie ust od ratowanego umożliwia bierny wydech

Podtopienie – różnice w RKO

 • Zaczynamy od 5 wdechów
 • Dalej prowadzimy RKO 30:2
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW